Professionel hjælp til pårørende til misbrugere

07 oktober 2020
Lotte Hindsberg
image

Ofte er der flere ofre i forbindelse med et misbrug. Det er meget sjældent at en misbrugers familie ikke også bliver påvirket af et misbrug. Det kan være at du er vokset op som barn af en misbruger og måske selv ender med et misbrug, eller du har det svært ved at have taget en beslutning om ikke at se din ægtefælle eller forældre, så længe de er misbruger. 

Det kan også være at du som pårørende har brug for hjælp til hvordan du bedst kan hjælpe en misbruger ud af sit misbrug. 

En af behandlingscentrenes opgaver er at give hjælp til pårørende til misbrugere

Helhedsorienteret behandling

Tidligere hjalp man ofte en misbruger med at blive afgiftet og så blev han eller hun sendt hjem og måtte klare sig selv. I dag ved man at det langt fra er nok og man tilbyder en helhedsorienteret behandling der også, hvis muligt, inkludere familie og venner. 

En af de største motivationer til at blive sit misbrug kvit, er når ens pårørende tvinger en misbruger til at opsøge et misbrugscenter. Samtidig er mange pårørende på mange områder også påvirket af misbruget og derfor er en af de opgaver et misbrugscenter tilbyder også hjælp til pårørende.

Det kan både være hjælp til at hjælpe misbrugeren bedst muligt, det kan være hjælp til at acceptere en barndom, hvor der har været fokus på misbruget og ikke barnet eller det kan være hjælp til at acceptere og komme videre, hvis man ikke har lyst til at se sin pårørende. Til sidst kan det også være at man selv har et misbrug, som man gerne som pårørende gerne vil have hjælp til at komme ud af samtidig. 

Desværre er konsekvenserne af et misbrug et der trækker tråde i de næste mange generationer. Det er gratis som pårørende at få hjælp.

Flere Nyheder