Kom afhængigheden til livs med alkoholafvænning

Dette indlæg er finansieret indlæg og indeholder promoverede hjemmesidehenvisninger.

Er en af dine nære og kære blandt de ulykkelige, som er ramt af et alkoholmisbrug? Så er han eller hun – eller du selv, for den sags skyld – alene. Det skønnes, at over 200.000 danskere er alkoholikere, det vil sige, til daglig lever med et alkoholmisbrug. Og på landsplan dør omkring 3.000 mennesker årligt som direkte følge af alkoholens ødelæggende virkninger.

Hvordan ved man, om man er alkoholiker?

Der er mange tegn på, at et alkoholforbrug er ved at vokse en person over hovedet og dermed udvikle sig til et decideret misbrug – alkoholisme. Hvis du observerer følgende tendenser hos din nære ven, dit familiemedlem, eller måske hos en nabo eller en kollega, bør alarmklokkerne ringe:

– Vedkommende isolerer sig, og alkoholen begynder at betyde mere end kontakten til dig og andre pårørende

– Han eller hun oplever ofte angstanfald eller depression – i gamle dage kendt som delirium. Der kan også forekomme aggressive adfærds mønstre hos den misbrugsramte, som følge af alkoholens påvirkning af hjerne og nerve system

– Fysiske abstinenser, som manifesterer sig i svedeture, rystelser, kramper og usammenhængende tale, få timer efter seneste genstand, er et sikkert tegn på sygdommen alkoholisme

Hvad gør jeg for at hjælpe den misbrugsramte?

Når først det er konstateret, at der er et problem, er det vigtigt, at en plan for rehabilitering bliver iværksat hurtigst muligt – det gælder om at smede, mens jernet er varmt. Hos Behandlingscenter Søby Park kan du finde behandlingsforløb, som strækker sig over fem uger, og under hvilke den misbrugsramte vil modtage hjælp i form af gruppe terapi og personlige sessioner. Målet med behandlingen, som bygger på Minnesota kuren, er at få den misbrugsramte tilbage på rette spor gennem selverkendelse og accept. De fem ugers behandling følges op med ambulant behandling, således at de optimale betingelser for en succesfuld heling skabes.

Få alkoholbehandling i København med Behandlingscenter Søby Park.

Astrid Pedersen